Pompa Ciepła Do Cwu 

Przyjazna środowisku pompa ciepła do CWU (ciepłej wody użytkowej) to urządzenie nieskomplikowane, wykorzystujące naturalną energię cieplną. Ogromne pokłady tej energii składowane są w ziemi, powietrzu i wodzie. Działanie pompy ciepła do CWU oparte jest na przemianach fizycznych takich jak: parowanie, sprężanie, skraplanie i rozprężanie. W początkowej fazie, mieszanina cieczy i gazu ulega procesowi odparowania, co sprawia, że energia z dolnego źródła zostaje pobrana. Następnie para zostaje zassana do sprężarki i podwyższona jej temperatura i ciśnienie. W kolejnym etapie powstały gaz trafia do skraplacza. Energia cieplna trafia w ten sposób do źródła górnego, a następnie do zaworu rozprężnego. Jest to ostatni element, który zamyka obieg termodynamiczny. To on racjonuje, ile czynnika cieplnego trafi w efekcie końcowym do parownika. Stosowanie taniej metody ogrzewania domu i wody może wydawać się kosztowne i trudne do zamontowania, jednak inwestycja bardzo szybko się zwraca. Korzystając z naturalnych źródeł energii nie tylko chronimy środowisko, ale także ograniczamy wydatki w późniejszym czasie.

Yapa